Menu

Behandelmethodieken

Mijn werkwijze is geïntegreerd. Ik werk vanuit de cognitief-gedragstherapeutische, psychodynamische, cliëntgerichte en systeemgerichte oriëntatie.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van therapie waarin de relatie tussen gedachten, gevoelens en gedrag centraal staat. Door het doorbreken van negatieve denkpatronen en door het veranderen van je gedrag kan je je gevoelens veranderen en zullen klachten verminderen. Lees meer: www.vgct.nl

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een vorm van therapie die geschikt is voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische gebeurtenissen. Lees meer: www.emdr.nl

Cliëntgerichte therapie

Cliëntgerichte psychotherapie is gericht op duurzame persoonlijkheidsveranderingen. Het gaat om een proces van groei en ontwikkeling. Hierdoor worden niet alleen klachten effectief bestreden, maar wordt het algemene welbevinden in termen van geluk, zingeving en gezondheid verhoogd. Ook wordt de kans op terugval gereduceerd, evenals de kans op symptoomverschuiving. Lees meer: www.VCgP.nl

Inzichtgevende psychotherapie (psychoanalytische psychotherapie)

Bij inzichtgevende psychotherapie staat het je bewust worden van je eigen patronen in denken, voelen en handelen centraal. Uitgangspunt is, dat de klachten die iemand nu heeft soms samenhangen met oude patronen en vroegere ervaringen. Het je bewust worden van deze patronen kan ruimte creëren om anders met dingen om te gaan. Lees meer: www.psychotherapie.nl

Gezin en relatietherapie

Bij gezinstherapie staan de problemen van één of meerdere gezinsleden centraal. Deze problemen worden binnen gezinstherapie bekeken vanwege de wisselwerking tussen de verschillende gezinsleden. Lees meer: www.nvrg.nl