Menu

Tarieven

Verplicht eigen risico 2022

Per 2022 werken we in de generalistische Basis GGZ, gespecialiseerde GGZ en
forensische zorg met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. De
zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar
en controleerbaar voor de patiënt. De tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en
behandelsetting. Bovendien is er een structurele verlichting van de
administratieve lasten. Met dit nieuwe model hebben we afscheid genomen van
de DBC’s en ZZP’s (zelfstandig zonder personeel) in de gespecialiseerde GGZ, de
DBC’s in de forensische zorg en de prestaties in de generalistische Basis GGZ.
Zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken samen met de NZa (Nederlandse
Zorg autoriteit) om het zorgprestatiemodel te realiseren.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de
zorgverzekering. Dat betekent dat u in 2022 ook de eerste €385 zorg uit het
basispakket zelf betaalt. De kosten voor de geestelijke gezondheidszorg vallen
onder de dekking van het basispakket van uw zorgverzekering. Het gaat daarbij
om alle kosten, zowel de lichamelijke (ziekenhuis, fysiotherapeut, tandarts etc.) als
de geestelijke gezondheidszorg (psycholoog, psychotherapeut, psychiater). Voor 2022
heb ik met de volgende zorgverzekeraars contracten afgesloten: Coöperatie VGZ,
CZ (beperkt budget), Menzis, DSW, Zilverenkruis Achmea en Caresq, VRZ, ASR.

 

Behandeling psychische klachten:

Vanaf 1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten terecht
bij uw huisarts. Uw huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) doen zelf
de behandeling. U kunt ook worden doorverwezen naar de Basis GGZ of
naar de gespecialiseerde GGZ. Dit beleid is in 2018 voortgezet.

1- Basis GGZ voor lichte tot matige psychische aandoeningen

Vanaf 2014 valt iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening onder
de Basis GGZ. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit:
– gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of
psychiater; 
– een vorm van eHealth (eHealth zijn programma’s op internet. Hiermee
krijgt u hulp bij uw psychische problemen); 
– een combinatie van gesprekken en eHealth.

2- Gespecialiseerde GGZ voor ingewikkelde tot zware psychische
aandoeningen

Zijn uw problemen na behandeling in de Basis GGZ nog niet opgelost? Of kunnen
uw psychische problemen niet behandeld worden in de Basis GGZ? Dan kan uw
huisarts u doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. Deze vorm van zorg is
bedoeld voor patiënten met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.

Psychotherapiepraktijk Tabesh biedt vooral zorg in de Gespecialiseerde GGZ.
Dit heeft met name te maken met de aard van de problematiek van de
meerderheid van mijn cliëntengroep (vluchtelingen en migranten)
.

Verzekeringsmaatschappijen waarmee ik contracten heb afgesloten:

1- Achmea (Verzekeringscombinatie Centraal Beheer Achmea, Interpolis, Zilveren
Kruis Achmea, FBTO, Agis Zorgverzekeringen, Avéro Achmea), de Friesland
2- DSW (Verzekeringscombinatie  DSW, Stad Holland Zorgverzekeraar en Zorg &
Zekerheid)
3- CZ (Verzekeringscombinatie CZ, Delta Ioyd, Ohra, Nationale Nederland)
4- Menzis (Verzekeringscombinatie Menzis, Anderzorg, Azivo)
5- ASR: ASR, de Amersfoortse, Ditzo,
6- VRZ: ONVZ, VVAA, PNO, Salland, Holland Zorg, Energiek, IAK Volmaakt, ENO
7- Coöperatie VGZ (Verzekeringscombinatie VGZ, IZA, IZZ, Univé , UMC, Caresq
Gouda)