Menu

Tarieven

Verplicht eigen risico 2020

Per 1 januari 2014 is de GGZ structuur veranderd. In 2020 is het beleid voortgezet. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u in 2018 de eerste € 385 van zorg uit het basispakket zelf betaalt. De kosten voor de geestelijke gezondheidszorg vallen onder de dekking van het basispakket van uw zorgverzekering. Het gaat daarbij om alle kosten zowel lichamelijk (ziekenhuis, fysiotherapeut, tandarts etc.) als geestelijks gezondheidszorg (psycholoog, psychotherapeut, psychiater). Voor 2020 heb ik met de volgende zorgverzekeraars contracten afgesloten: Coöperatie VGZ, CZ (beperkt budget) , Menzis, DSW, Zilverenkruis Achmea en Caresq, VRZ, ASR. 


Behandeling psychischeklachten: 

Vanaf 1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten terecht bij uw huisarts. Uw huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) doen zelf de behandeling. Maar u kunt ook worden doorverwezen naar de Basis GGZ of naar de gespecialiseerde GGZ. Dit beleid is in 2018 voortgezet.


1- Basis GGZ voor lichte tot matige psychische aandoeningen

Vanaf 2014 valt iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Basis GGZ. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit:

  • gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater; 
  • een vorm van e-Health (e-Health zijn programma’s op internet. Hiermee krijgt u hulp bij uw psychische problemen); 
  • een combinatie van gesprekken en e-Health.

Binnen de Gb-GGZ zijn verschillende zorg-prestaties te onderscheiden. Op grond van vijf criteria maakt uw huisarts hiervan een inschatting bij de verwijzing naar de GGZ.

Prestaties GB-GGZOmschrijvingGemiddeld aantal gesprekken
Basis Kort (BK)Lichte DSM-stoornissen2 tot 5 gesprekken
Basis Middel (BM)Matige DSM-stoornissen5 tot 8 gesprekken
Basis Intensief (BI)Ongecompliceerde ernstiger DSM-stoornissen8 tot 13 gesprekken

2- Gespecialiseerde GGZ voor ingewikkelde tot zware psychische aandoeningen

Zijn uw problemen na behandeling in de Basis GGZ nog niet opgelost? Of kunnen uw psychische problemen niet behandeld worden in de Basis GGZ? Dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. Deze vorm van zorg is bedoeld voor patiënten met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.

Psychotherapiepraktijk Tabesh  biedt zorg vooral  in de Gespecialiseerde-GGZ. Dit heeft met name te maken met de aard van de problematiek van de meerderheid van mijn cliëntengroep (vluchtelingen en migranten).

Verzekeringsmaatschappijen waarmee ik contracten heb afgesloten:
1- Achmea (Verzekeringscombinatie Centraal Beheer Achmea, Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Agis Zorgverzekeringen, Avéro Achmea), de Friesland
2- DSW (Verzekeringscombinatie  DSW, Stad Holland Zorgverzekeraar en Zorg & Zekerheid)
3- CZ (Verzekeringscombinatie CZ, Delta Ioyd, Ohra)
4- Menzis (Verzekeringscombinatie Menzis, Anderzorg, Azivo)
5- ASR: ASR, de Amersfoortse, Ditzo,
6- VRZ: ONVZ, VVAA, PNO, Salland, Holland Zorg, Energiek, IAK Volmaakt, ENO
7- Coöperatie VGZ (Verzekeringscombinatie VGZ, IZA, IZZ, Univé , UMC, Caresq Gouda)